• Terapijsko jahanje 9
  • Terapijsko jahanje 8
  • Terapijsko jahanje 7
  • Terapijsko jahanje 6
  • Terapijsko jahanje 5
  • Terapijsko jahanje 4
  • Terapijsko jahanje 3
  • Terapijsko jahanje 2
  • Terapijsko jahanje 1

2016. GODINA

Projekt financiran od strane Osječko-baranjske županije u iznosu 10.000,00 kn, u sklopu Javnog poziva za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji za 2016. godinu. Glavni cilj projekta usmjeren je poboljšanju kvalitete življenja djece i mladih s teškoćama u razvoju kroz uključivanje istih u program terapijskog jahanja. Predviđeno trajanje projekta je 12. mjeseci, od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine.

Projekt financiran od strane Grada Osijeka u iznosu od 30.000,00 kuna. Osnovni cilj programa usmjeren je poticanju zdravog načina života kroz uključivanje u sportsko-rekreativno jahanje. Ciljna skupina projekta su djeca i mladi s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom te djeca i mladi opće populacije. Predviđeno trajanje programa je 12 mjeseci, od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine.

Projekt odobren od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u sklopu Natječaja za sufinanciranje sportskih programa poticanja sportsko-rekreativnih aktivnosti u 2016. godini, u iznosu 56.500,00 kn. Projekt je namijenjen djeci i mladima s teškoćama u razvoju te djeci i mladima opće populacije u svrhu ostvarivanja zdravstvenih, odgojno-obrazovnih te pedagoško-preventivnih ciljeva. Na široj razini, provedbom projekta želi se doprinijeti upoznavanju šire javnosti o pozitivnim učincima sportsko-rekreacijskog jahanja na zdravlje te popularizaciji konjičkog sporta općenito. Predviđeno trajanje projekta je 7 mjeseci, od 01. lipnja do 31. prosinca 2016. godine.

Trogodišnji program odobren u sklopu natječaja Ministarstva socijalne politike i mladih usmjerenog na razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju organizacije civilnog društva, u iznosu od 300.000,00 kuna. U partnerstvu s Gradom Osijekom i Centrom za socijalnu skrb Osijek, Programom se, kroz provedbu aktivnosti usmjerenih na smanjenje rizičnog ponašanja i povećanja socijalne integracije maloljetnih počinitelja kaznenih djela, doprinosi djelotvornijoj provedbi izvaninstitucionalnih mjera za maloljetne počinitelje kaznenih djela u lokalnoj zajednici. Provedba Programa započela je 1. lipnja 2014., a predviđeno trajanje istog je do 30. svibnja 2017. godine.

Projekt odobren u sklopu natječaja Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u iznosu 50.000,00 kn s ciljem poboljšanja kvalitete života mladih osoba kroz inovativne izvaninstitucionalne programe usmjerene povećanju društvene uključenosti istih u lokalnoj zajednici. Korisnici projekta su učenici srednje Poljoprivredne i veterinarske škole Osijek. Predviđeno trajanje projekta je 10 mjeseci, od 01. rujna 2015. do 30. lipnja 2016. godine, a provodi se u partnerstvu s Gradom Osijekom, Poljoprivrednom i veterinarskom školom Osijek i Veleučilištem „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru.

Projekt financiran od strane Grada Osijeka u iznosu od 8.000,00 kunau u sklopu Javnog natječaja za financiranje projekata i programa udruga u 2016. godini. Glavni cilj projekta usmjeren je prevenciji pojave ovisnosti među djecom i mladima kroz kvalitetno organizirano slobodno vrijeme i aktivnosti. Predviđeno trajanje projekta je 12 mjeseci, od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine.

ZAHVALJUJEMO SVIM DONATORIMA I SPONZORIMA