• Terapijsko jahanje 9
  • Terapijsko jahanje 8
  • Terapijsko jahanje 7
  • Terapijsko jahanje 6
  • Terapijsko jahanje 5
  • Terapijsko jahanje 4
  • Terapijsko jahanje 3
  • Terapijsko jahanje 2
  • Terapijsko jahanje 1

2017. GODINA

Program financiran od strane Grada Osijeka u iznosu 30.000,00 kn. Osnovni cilj programa usmjeren je poticanju zdravog načina života kroz uključivanje u sportsko-rekreativno jahanje. Ciljna skupina programa su djeca i mladi s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom te djeca i mladi opće populacije. Predviđeno trajanje programa je 12 mjeseci, od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine.

Projekt odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja u sklopu Natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2016./2017., u iznosu 50.000,00 kn. Glavni cilj projekta usmjeren je poticanju i osnaživanju mladih na aktivno uključivanje u aktivnosti lokalne zajednice – volontiranje. Korisnici projekta su učenici srednje Poljoprivredne i veterinarske škole Osijek. Predviđeno trajanje projekta je 8 mjeseci, od 01. prosinca 2016. do 31. srpnja 2017. godine, a provodi se u partnerstvu s Poljoprivrednom i veterinarskom školom Osijek i Erasmus studenskom mrežom Osijek.

Projekt odobren od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u sklopu Poziva za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2016. godini, u iznosu 115.000,00 kn. Cilj projekta je prevencija neprihvatljivih oblika ponašanja među djecom osnovnoškolskog uzrasta kroz kreativne i zanimljive izvannastavne aktivnosti usmjerene razvoju socijalne integracije, empatije i tolerancije. Predviđeno trajanje projekta je 12 mjeseci, od 01. studenog 2016. do 31. listopada 2017. godine, a provodi se u partnerstvu s Osnovnom školom Antuna Mihanovića Osijek i Udrugom za rad s mladima „BREZA“.

ZAHVALJUJEMO SVIM DONATORIMA I SPONZORIMA