• Terapijsko jahanje 9
 • Terapijsko jahanje 8
 • Terapijsko jahanje 7
 • Terapijsko jahanje 6
 • Terapijsko jahanje 5
 • Terapijsko jahanje 4
 • Terapijsko jahanje 3
 • Terapijsko jahanje 2
 • Terapijsko jahanje 1

O UDRUZI

Udruga za terapijsko, rekreacijsko i sportsko jahanje „MOGU“ neprofitna je humanitarna organizacija osnovana u Osijeku 1997. godine. Kroz provedbu programa terapijskog, rekreacijskog i sportskog jahanja za djecu s teškoćama u razvoju, osobe s invaliditetom, djecu i mlade s teškoćama u učenju i problemima u ponašanju te djecu i mlade u riziku, primarni je cilj Udruge poboljšanje ukupne kvalitete življenja navedenih skupina.

Provedba svih programa uključuje stručne suradnike; psihologa, defektologa, fizioterapeuta i socijalnog pedagoga koji, kroz različite radionice, pomažu korisnicima pri prevladavanju emocionalnih, socijalnih, komunikacijskih i drugih teškoća.

Programi i projekti Udruge „MOGU“ uklapaju se u ciljeve i prioritete relevantnih strateških dokumenata na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, uključujući i relevantne EU strategije. Udruga surađuje s Gradom Osijekom, Osječko-baranjskom županijom te s organizacijama civilnog društva i odgojno-obrazovnim ustanovama koji podupiru provedbu svih aktivnosti značajnih za cjelokupnu lokalnu zajednicu.

Rad Udruge „MOGU“ zasnovan je na načelima i vrijednostima transparentnosti, jednakosti, međusobne tolerancije, prihvaćanja različitosti, empatije, socijalne uključenosti, povjerenja i suradnje.

 • Centar za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“ Osijek
 • Društvo za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama
 • Osječki centar za inkluziju
 • Dom za odgoj djece i mladeži Osijek
 • Dječji dom Klasje
 • OŠ Antuna Mihanovića Osijek
 • OŠ „Grigor Vitez“ Osijek
 • Poljoprivredna i vetrinarska škola Osijek
 • Isusovačka klasična gimnazija s pravom javnosti u Osijeku
 • Poljoprivredni fakultet u Osijeku
 • Učiteljski fakultet u Osijeku
 • Veleučilište „Lavoslav Ružička„ u Vukovaru
 • Centar za socijalnu skrb Osijek
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Osijek

ZAHVALJUJEMO SVIM DONATORIMA I SPONZORIMA