• Terapijsko jahanje 9
  • Terapijsko jahanje 8
  • Terapijsko jahanje 7
  • Terapijsko jahanje 6
  • Terapijsko jahanje 5
  • Terapijsko jahanje 4
  • Terapijsko jahanje 3
  • Terapijsko jahanje 2
  • Terapijsko jahanje 1

Uspješna realizacija projekta

Provedba projekta „Sportsko-rekreacijsko jahanje za djecu i mlade“ financiranog od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta uspješno je privedena kraju.

Glavni cilj projekta bio je omogućiti sport i rekreaciju, kao izvan odgojno-obrazovnu aktivnost, što većem broju djece i mladih u svrhu poboljšanja kvalitete življenja istih.

Korisnici projekta bila su djeca i mladi s teškoćama u razvoju te djeca i mladi opće populacije.

Uključivanjem djece i mladih u sportsko-rekreacijsko jahanje, doprinijelo se skladnom psihofizičkom razvoju, te usvajanju zdravih životnih navika i odgovornosti istih.

Uz psihofizičke i kinantropološke ciljeve, program je imao i odgojno-obrazovne te pedagoško-preventivne elemente. Omogućavanjem kvalitetnog provođenja slobodnog vremena djeci i mladima u prirodi uz kreativne sadržaje, doprinijelo se usvajanju odgovornog ponašanja i pozitivnih stavova prema timskom radu, te  razvoju svijesti o pozitivnim učincima sportsko-rekreacijskih aktivnosti na zdravlje.

Uz djecu i mlade opće populacije, u program su bila uključena i djeca i mladi s teškoćama u razvoju. Kroz uključivanje u sportsko-rekreacijske aktivnosti, kod istih se postigao znatan napredak pri poboljšanju njihova općeg fizičkog zdravlja i emocionalnog stanja. Mogućnost kontroliranja konja, te u isto vrijeme kontroliranja vlastitog tijela, kod djece i mladih s teškoćama u razvoju doprinijelo je povećavaju osjećaja samopouzdanja i zadovoljstva što je, u konačnici, doprinijelo i njihovoj socijalnoj integraciji, te razvoju osjećaja ravnopravnosti, sigurnosti i samopouzdanja.

Zahvaljujemo se Ministarstvu znanosti obrazovanja i sporta na prepoznatom radu Udruge „MOGU“ i pruženoj financijskoj potpori. Financiranjem projekta omogućila se nabava potrebne opreme za jahaće i konje te raznih sportskih rekvizita, što je uveliko doprinijelo kvalitetnijoj provedbi aktivnosti.

Udruga „MOGU“ u 2017. godini planira uključiti još veći broj djece i mladih u programa sportsko-rekreacijskog jahanja, te popularizirati konjički sport na području Osječko-baranjske županije.

ZAHVALJUJEMO SVIM DONATORIMA I SPONZORIMA