Provedba projekta “Volontiranje, edukacija – koraci do poduzetništva”

Udruga „MOGU“ Osijek provodi projekt “Volontiranje, edukacija – koraci do poduzetništva” od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja u sklopu Natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2019./2020.

Cilj projekta je povećati mogućnosti djeci i mladima da izvan redovitoga odgojno-obrazovnog sustava steknu znanje, vještine koje će biti temeljna podloga za razvoj poduzetničkih aktivnosti djece i mladih.

Projekt se provodi u partnerstvu sa dvije odgojno-obrazovne ustanove OŠ Antun Mihanović Osijek i Poljoprivrednom i veterinarskom školom Osijek. U projekt se planira uključiti 45-ero djece i mladih (15-ero iz OŠ Antun Mihanović Osijek, te 30-ero iz Poljoprivredne i veterinarske škole Osijek) u dobi od 10 do 18 godine s podjednakom zastupljenošću oba spola. Predviđeno trajanje projekta je 10 mjeseci, od 1. rujna 2019. do 30. lipnja 2020. godine.

mzo

Novo priznanje za rad Udruge “MOGU” Osijek – Plaketa HUSR-a

Udruga za terapiju i aktivnosti pomoću konja „MOGU“ Osijek, dana 19. ožujka 2019. godine u Zagrebu, primila je Plaketu priznanje za udruge koje su se istaknule kvalitetom socijalnih usluga ili inovativnošću svojih programa u interesu korisnika. Nagrada je uručena od strane predsjednice Hrvatske udruge socijalnih radnika Štefice Karačić.

Povodom  obilježavanja Svjetskog dana socijalnog rada na skupu „Promicanje važnosti ljudskih odnosa“ Udruga „MOGU“ Osijek nagrađena je za aktivno djelovanje u socijalnim uslugama s korisnicima. „Zahvaljujući otvorenosti, entuzijazmu, zainteresiranosti i odličnoj suradnji, Udruga „MOGU“ među prvima je uvrštena u Listu ustanova u RH pogodnih za provođenje posebnih obveza koje se izriču temeljem Zakona o sudovima za mladež…“ Zbog svega navedenog kandidirala ih je za nagradu Udruga socijalnih radnika Osječko-baranjske županije.

Predsjednica, Mariana Koprivnjak izjavila je da: „Primiti priznanje od strane takve značajne struke od velike je važnosti za naš daljnji rad. Kao Udruga „MOGU“ Osijek možemo obećati da ćemo i dalje nastaviti istim putem.“

“Konji i vjetar u kosi” – još jedan projekt uspješno priveden kraju

Projekt „Konji i vjetar u kosi“ odobren od strane Središnjeg državnog ureda za šport u sklopu Poziva za provedbu programa poticanja bavljena amaterskim športom i športskom rekreacijom i poticanje obuke neplivača u 2018. godini uspješno je priveden kraju.

Glavni cilj projekta bio je bio je omogućavanje sportsko-rekreacijskih aktivnosti kao izvanodgojno-obrazovnih aktivnosti što većem broju djece i mladih, a sve to uz vrhu poboljšanja kvalitete življenja istih, a taj cilj je uvelike postignut zbog činjenice da se veliki broj mladih odlučio za nastavak bavljenja sportskim aktivnostima i nakon završetka projekta. Također usvojena su motorička i teorijska znanja upravljanja konjem te izvođenja osnovnih dresurnih radnji u hodu, kasu i galopu, a sve to prema mogućnosti korisnika individualno. Uključivanjem djece i mladih u aktivnosti utjecalo se na skladan rast i zdravlje korisnika. Kroz provedbu aktivnosti svi korinsici su svladali osnovne jahaće vještine te su zanimanje za iste pokazivali tijekom cijelog vremena provedbe. Korisnici su naučili što je to Fair play te njegove ciljeve u sportu i životu.

U projektu je bilo uključeno ukupno 43 korisnika. Korisnici programa bili su djeca i mladi s teškoćama u razvoju (tjelesne i intelektalne teškoće) te djeca i mladi opće populacije u dobi od 7 do 20 godina s područja grada Osijeka i okolice.

Projekt je trajao devet mjeseci, od 01. travnja 2018. do 31. prosinca 2018.

Učiniti nevidljivo vidljivim – nagrade i priznanja za 2018. godinu

Pod naslovom „Učiniti nevidljivo vidljivim“ u srijedu, 5. prosinca 2018., u Arheološkom muzeju u Osijeku dodijeljene su godišnje volonterske nagrade koje već trinaestu godinu dodjeljuje Volonterski centar Osijek. Nagrade su dodijeljene pojedincima i organizacijama koji su svojim djelovanjem pokazali najbolje primjere volontiranja u zajednici. Ove godine dodijeljeno je pet nagrada u kategoriji za volonterski angažman pojedinca, tri nagrade za primjer dobre prakse uključivanja volontera, jedna nagrada za doprinos razvoju volontiranja u obrazovanju te jedna nagrada za doprinos poslovnog sektora razvoju volonterstva.

Nagrade dobitnicima uručili su zamjenica gradonačelnika Grada Osijeka, gđa Žana Gamoš, zamjenik župana Osječko-baranjske županije g. Petar Lagator te predstavnici Volonterskog centra Osijek.

Volonterski centar Osijek od 2006. godine dodjeljuje godišnje volonterske nagrade s ciljem afirmacije volonterstva kao poželjne društvene vrijednosti kroz vrednovanje doprinosa pojedinaca i organizacija koje djeluju za opće dobro.

U proteklih 12 godina dodijeljeno je 108 nagrada aktivnim pojedincima, organizacijama koje u svoj rad uključuju volontere, obrazovnim ustanovama te poslovnim organizacijama koje promiču volonterstvo.

Nagrade su dodijeljene u povodu 5. prosinca – Međunarodnog dana volontera kojeg su proglasili Ujedinjeni narodi 1985. godine. Od tada vlade, UN i organizacije civilnog društva provode individualne i zajedničke akcije s ciljem obilježavanja tog dana.

http://vcos.hr/vijesti/dodijeljene-volonterske-nagrade-2018 

Udruga MOGU i trogodišnji plan „I ja mogu doprinijeti zajednici“

Prvo polugodište druge godine  provedbe Trogodišnjeg programa „I ja mogu doprinijeti zajednici“ odobrenog od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u sklopu Poziva za prijavu prijedloga trogodišnjih programa udruga koje djeluju u području socijalne skrbi pod nazivom „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge“ za razdoblje od 2017. do 2020. godine uspješno je privedeno kraju.

Glavni cilj programa bio je djelotvornija provedba izvaninstitucionalnih mjera za maloljetne počinitelje kaznenih djela usmjerena povećanju socijalne integracije istih, te razvoju pozitivnih životnih stavova i društvenih vrijednosti.

U Program je bilo uključeno 16 maloljetnih počinitelja kaznenih djela. Kroz odrađivanje posebne obveze humanitarnog rada, te ostalim aktivnostima programa, utjecalo se na prihvaćanje različitosti, razvoj empatije i tolerancije prema djeci i mladima s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom, razvoju odgovornosti i svijesti o potrebama društva te vlastitoj društvenoj ulozi kao i mogućnostima za osobni doprinos istom, te se doprinijelo i smanjivanju rizičnog ponašanja.

Prvo polugodište druge godine provedbe programa trajalo je 5 mjeseci, od 01.06.2017. do 31.10.2018. godine.

LOGO-MDOMSP

ZAHVALJUJEMO SVIM DONATORIMA I SPONZORIMA