2014. GODINA

Projekt financiran od strane Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije s ciljem povećanja socijalne integracije djece i mladih s teškoćama u razvoju. Kroz provedbu programa terapijskog jahanja uz pratnju fizioterapeuta, Projekt je usmjeren na poboljšanje općeg fizičkog zdravlja i emocionalnog stanja navedene skupine. Provedba Projekta predviđena je u trajanju od 12 mjeseci, od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine.

Projekt odobren od strane Grada Osijeka u iznosu od 30.000,00 kuna s ciljem poticanja korisnika na uključivanje u sportske i rekreacijske aktivnosti. Primarni je cilj Projekta povećanje socijalne integracije osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i mladih te općenito promicanje zdravog načina života. Predviđeno trajanje Projekta je 12 mjeseci, od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine.

Projekt financiran od strane Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina RH, u iznosu od 30.000,00 kuna. Primarni cilj Projekta je doprinos promicanju, poštivanju i zaštiti prava djece s teškoćama u razvoju. Kroz grupne radionice sa socijalnim pedagogom te kroz pružanje psihosocijalne podrške, Projekt je usmjeren na osnaživanje roditelja djece s teškoćama u razvoju pri nošenju sa svakodnevnim izazovima. Predviđeno trajanje Projekta je 12 mjeseci, u razdoblju od 1. srpnja 2013. do 30. lipnja 2014. godine.

Projekt sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, IPA Komponenta IV – OP Razvoj ljudskih potencijala te Ureda za udruge Vlade RH. Provodi se u periodu od 9. srpnja 2013. do 8. srpnja 2014. godine, u suradnji s Udrugom za promicanje inkluzije Osijek. Opći cilj Projekta je uključivanje osoba s intelektualnim teškoćama u radnu i društvenu sredinu, pružanje psihosocijalne podrške te njihovo osposobljavanje za rad u konjogojstvu. Ukupna vrijednost Projekta je 90.977,08 eura, a iznos financiran od strane EU je 83.456,16 eura.

Projekt financiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, u iznosu od 50.000,00 kuna. Cilj Projekta je sprječavanje nasilja među djecom i mladima, te prihvaćanje različitosti u zajednici. Kroz kvalitetno provođenje slobodnog vremena djece i mladih u Udruzi, te kroz njihovu suradnju s osobama s intelektualnim teškoćama, doprinosi se razvoju osjećaja poštovanja prema sebi i drugima te razvoju svijesti o potrebi pomaganja onima kojima je pomoć u zajednici najpotrebnija. Predviđeno trajanje Projekta je 10 mjeseci, od 1. rujna 2013. do 30. lipnja 2014. godine.

Projekt financiran od strane Ministarstva socijalne politike i mladih, u iznosu od 150.000,00 kuna. Opći cilj Projekta je razvoj i unaprjeđenje alternativnih mjera i programa prevencije ovisnosti za mlade s problemima u ponašanju. Kroz suradnju s Centrom za socijalnu skrb Osijek, uključivanjem rizične skupine (mladih s problemima u ponašanju koji izvršavaju posebnu obvezu humanitarnog rada zbog prekršaja počinjenog pod utjecajem opojnih sredstava) u nove sadržaje, radi se na unaprjeđenju provedbe programa prevencije ovisnosti. Predviđeno trajanje Projekta je 10 mjeseci, u razdoblju od 1. listopada 2013. do 31. srpnja 2014. godine.

ZAHVALJUJEMO SVIM DONATORIMA I SPONZORIMA