2015. GODINA

Projekt financiran od strane Osječko-baranjske županije s ciljem povećanja socijalne integracije djece i mladih s teškoćama u razvoju. Kroz provedbu programa terapijskog jahanja uz pratnju fizioterapeuta, Projekt je usmjeren na poboljšanje općeg fizičkog zdravlja i emocionalnog stanja navedene skupine. Korisnici Projekta su djeca i mladi iz Centra za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“ Osijek. Predviđeno trajanje Projekta je 12 mjeseci, u periodu od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine.

Projekt odobren od strane Grada Osijeka u iznosu od 27.000,00 kuna s ciljem poticanja korisnika na uključivanje u sportske i rekreacijske aktivnosti. Primarni cilj Projekta je povećanje socijalne integracije osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i mladih te općenito promicanje zdravog načina života. Predviđeno trajanje Projekta je 12 mjeseci, od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine.

Trogodišnji program odobren u sklopu natječaja Ministarstva socijalne politike i mladih usmjerenog na razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju organizacije civilnog društva, u iznosu od 300.000,00 kuna. U partnerstvu s Gradom Osijekom i Centrom za socijalnu skrb Osijek, Programom se, kroz provedbu aktivnosti usmjerenih na smanjenje rizičnog ponašanja i povećanja socijalne integracije maloljetnih počinitelja kaznenih djela, doprinosi djelotvornijoj provedbi izvaninstitucionalnih mjera za maloljetne počinitelje kaznenih djela u lokalnoj zajednici. Provedba Programa započela je 1. lipnja 2014., a predviđeno trajanje istog je do 30. svibnja 2017. godine.

Projekt odobren od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, u iznosu od 125.000,00 kuna. Ciljna skupina su djeca i mladi s teškoćama u učenju, problemima u ponašanju i emocionalnim problemima koje se, kroz volonterski rad i edukacijske programe kao izvan odgojno-obrazovne aktivnosti, osnažuje za život u lokalnoj zajednici. U suradnji s pet partnera u tri županije, provedbom Projekta doprinosi se i osnaživanju partnerstva s odgojno-obrazovnim ustanovama, te organizacijama civilnog društva u zajednici. Provedba Projekta započela je 1. rujna 2014., a predviđeno trajanje istog je do 30. lipnja 2015. godine.

Projekt usmjeren mladima, odobren od strane Ministarstva socijalne politike i mladih, u iznosu od 99.972,58 kuna. Kroz provedbu edukacijskih radionica s područja socijalnih vještina, radionica o volonterstvu te edukacijskih radionica o terapijskom jahanju, radi se na osnaživanju mladih za život u lokalnoj zajednici te na poticanju njihova uključivanja u humanitarni rad udruga civilnoga društva. Korisnici Projekta su učenici Poljoprivredne i veterinarske škole Osijek. Predviđeno trajanje Projekta je 12 mjeseci, od 1. listopada 2014. do 30. rujna 2015. godine.

ZAHVALJUJEMO SVIM DONATORIMA I SPONZORIMA