2016. GODINA

Projekt odobren od strane Ministarstva hrvatskih branitelja u sklopu javnog natječaja usmjerenog psihološkom i socijalnom osnaživanju te podizanju kvalitete življenja hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRVI, stradalnika i članova obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za 2016/2017. godinu u iznosu 20.000,00 kn. Glavni cilj projekta usmjeren je povećanju kvalitete življenja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji kroz uključivanje korisnika u aktivnosti terapijskog jahanja, radionice radne terapije te organizaciju radionica psihosocijalne podrške. Korisnici projekta su hrvatski branitelji te članovi njihovih obitelji. Predviđeno trajanje projekta je 12 mjeseci, od 01. rujna 2016. do 31. kolovoza 2017. godine. U ovom projektu Udruga „MOGU“ sudjeluje kao projektni partner Udruzi veterana 3. gardijske brigade „KUNE“ koja je nositelj projekta.

Projekt financiran od strane Osječko-baranjske županije u iznosu 10.000,00 kn, u sklopu Javnog poziva za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji za 2016. godinu. Glavni cilj projekta usmjeren je poboljšanju kvalitete življenja djece i mladih s teškoćama u razvoju kroz uključivanje istih u program terapijskog jahanja. Predviđeno trajanje projekta je 12. mjeseci, od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine.

Projekt financiran od strane Grada Osijeka u iznosu od 30.000,00 kuna. Osnovni cilj programa usmjeren je poticanju zdravog načina života kroz uključivanje u sportsko-rekreativno jahanje. Ciljna skupina projekta su djeca i mladi s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom te djeca i mladi opće populacije. Predviđeno trajanje programa je 12 mjeseci, od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine.

Projekt odobren od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u sklopu Natječaja za sufinanciranje sportskih programa poticanja sportsko-rekreativnih aktivnosti u 2016. godini, u iznosu 56.500,00 kn. Projekt je namijenjen djeci i mladima s teškoćama u razvoju te djeci i mladima opće populacije u svrhu ostvarivanja zdravstvenih, odgojno-obrazovnih te pedagoško-preventivnih ciljeva. Na široj razini, provedbom projekta želi se doprinijeti upoznavanju šire javnosti o pozitivnim učincima sportsko-rekreacijskog jahanja na zdravlje te popularizaciji konjičkog sporta općenito. Predviđeno trajanje projekta je 7 mjeseci, od 01. lipnja do 31. prosinca 2016. godine.

Trogodišnji program odobren u sklopu natječaja Ministarstva socijalne politike i mladih usmjerenog na razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju organizacije civilnog društva, u iznosu od 300.000,00 kuna. U partnerstvu s Gradom Osijekom i Centrom za socijalnu skrb Osijek, Programom se, kroz provedbu aktivnosti usmjerenih na smanjenje rizičnog ponašanja i povećanja socijalne integracije maloljetnih počinitelja kaznenih djela, doprinosi djelotvornijoj provedbi izvaninstitucionalnih mjera za maloljetne počinitelje kaznenih djela u lokalnoj zajednici. Provedba Programa započela je 1. lipnja 2014., a predviđeno trajanje istog je do 30. svibnja 2017. godine.

Projekt odobren u sklopu natječaja Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u iznosu 50.000,00 kn s ciljem poboljšanja kvalitete života mladih osoba kroz inovativne izvaninstitucionalne programe usmjerene povećanju društvene uključenosti istih u lokalnoj zajednici. Korisnici projekta su učenici srednje Poljoprivredne i veterinarske škole Osijek. Predviđeno trajanje projekta je 10 mjeseci, od 01. rujna 2015. do 30. lipnja 2016. godine, a provodi se u partnerstvu s Gradom Osijekom, Poljoprivrednom i veterinarskom školom Osijek i Veleučilištem „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru.

Projekt financiran od strane Grada Osijeka u iznosu od 8.000,00 kunau u sklopu Javnog natječaja za financiranje projekata i programa udruga u 2016. godini. Glavni cilj projekta usmjeren je prevenciji pojave ovisnosti među djecom i mladima kroz kvalitetno organizirano slobodno vrijeme i aktivnosti. Predviđeno trajanje projekta je 12 mjeseci, od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine.

ZAHVALJUJEMO SVIM DONATORIMA I SPONZORIMA