2017. GODINA

Projekt financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 105.000,00 kn u sklopu Poziva za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2017. godini. Glavni cilj projekta je osnažiti mlade smještene u sustav socijalne skrbi za ne nasilno djelovanje i rješavanje sukoba kroz uključivanje istih u edukativne radionice te aktivnosti usmjerene razvoju pozitivnih životnih stavova i prihvaćanju različitosti. Predviđeno trajanje projekta je 12 mjeseci, od 1. studenog 2017. do 14. listopada 2018. godine.

Projekt financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 113.000,00 kn u sklopu Poziva za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2017. godinu. Glavni cilj projekta je usmjeren upoznavanju mladih s vrijednostima volonterstva te poticanje istih na uključivanje u volonterske aktivnosti prisutne u lokalnoj zajednici. Predviđeno trajanje projekta je 12 mjeseci, od 1. studenog 2017. do 31. listopada 2018. godine.

Projekt odobren od Središnjeg državnog ureda za šport u sklopu natječaja za sufinanciranje športskih programa poticanja športsko-rekreativnih aktivnosti u 2017. godini u iznosu 80.000,00 kn. Cilj projekta je omogućavanje sportsko rekreacijskih aktivnosti kao izvan odgojno-obrazovnih aktivnosti što većem broju djece i mladih u svrhu poboljšanja kvalitete življenja istih. Predviđeno trajanje projekta je 9 mjeseci, od 01. travnja do 31. prosinca 2017. godine. a podržan je i od strane Grada Osijeka koji svake godine podupire sportsko-rekreacijske aktivnosti Udruge te ustupa prostor na besplatno korištenje.

Trogodišnji program odobren od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u sklopu natječaja za razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju organizacije civilnog društva. Odobreni iznos za prvu godinu provedbe je 265.000,00 kn. Cilj programa je djelotvornija provedba izvaninstitucionalnih mjera za maloljetne počinitelje kaznenih djela usmjerena povećanju socijalne integracije istih, te razvoju pozitivnih životnih stavova i društvenih vrijednosti. Predviđeno trajanje programa je 36 mjeseci, od 01. lipnja 2017. do 31. svibnja 2020. godine a provodi se u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Osijek, Centrom za socijalnu skrb Beli Manastir, Centrom za socijalnu skrb Našice te Gradom Osijekom.

Projekt financiran od strane Grada Osijeka u iznosu od 11.795,00 kn u sklopu Javnog natječaja za financiranje projekata i programa udruga iz Proračuna Grada Osijeka u 2017. godini. Glavni cilj projekta usmjeren je prevenciji pojave ovisnosti među djecom i mladima kroz kvalitetno organizirano slobodno vrijeme i aktivnosti. Predviđeno trajanje projekta je 12 mjeseci, od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine.

Projekt financiran od strane Osječko-baranjske županije u iznosu 10.000,00 kn, u sklopu Javnog poziva za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji za 2017. godinu. Glavni cilj projekta usmjeren je poboljšanju fizičkog zdravlja i emocionalnog stanja djece i mladih s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom kroz program terapijskog jahanja. Predviđeno trajanje projekta je 12. mjeseci, od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine.

Program financiran od strane Grada Osijeka u iznosu 30.000,00 kn. Osnovni cilj programa usmjeren je poticanju zdravog načina života kroz uključivanje u sportsko-rekreativno jahanje. Ciljna skupina programa su djeca i mladi s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom te djeca i mladi opće populacije. Predviđeno trajanje programa je 12 mjeseci, od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine.

Projekt odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja u sklopu Natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2016./2017., u iznosu 50.000,00 kn. Glavni cilj projekta usmjeren je poticanju i osnaživanju mladih na aktivno uključivanje u aktivnosti lokalne zajednice – volontiranje. Korisnici projekta su učenici srednje Poljoprivredne i veterinarske škole Osijek. Predviđeno trajanje projekta je 8 mjeseci, od 01. prosinca 2016. do 31. srpnja 2017. godine, a provodi se u partnerstvu s Poljoprivrednom i veterinarskom školom Osijek i Erasmus studenskom mrežom Osijek.

Projekt odobren od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u sklopu Poziva za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2016. godini, u iznosu 115.000,00 kn. Cilj projekta je prevencija neprihvatljivih oblika ponašanja među djecom osnovnoškolskog uzrasta kroz kreativne i zanimljive izvannastavne aktivnosti usmjerene razvoju socijalne integracije, empatije i tolerancije. Predviđeno trajanje projekta je 12 mjeseci, od 01. studenog 2016. do 31. listopada 2017. godine, a provodi se u partnerstvu s Osnovnom školom Antuna Mihanovića Osijek i Udrugom za rad s mladima „BREZA“.

ZAHVALJUJEMO SVIM DONATORIMA I SPONZORIMA