2018. GODINA

Glavni cilj programa bio je djelotvornija provedba izvaninstitucionalnih mjera za maloljetne počinitelje kaznenih djela usmjerena povećanju socijalne integracije istih, te razvoju pozitivnih životnih stavova i društvenih vrijednosti.

Glavni cilj projekta bio je osnažiti mlade smještene u sustav socijalne skrbi za nenasilno djelovanje i rješavanje sukoba kroz uključivanje istih u edukativne radionice i aktivnosti usmjerene razvoju pozitivnih životnih stavova i prihvaćanju različitosti.

Glavni cilj projekta bilo je Upoznavanje mladih s vrijednostima volonterstva te poticanje istih na uključivanje u volonterske aktivnosti prisutne u lokalnoj zajednici.

Glavni cilj programa bilo je omogućavanje sportsko-rekreacijskih aktivnosti kao izvan odgojno-obrazovnih aktivnosti. Za što veći broj djece i mladih u svrhu poboljšanja kvalitete življenja.

ZAHVALJUJEMO SVIM DONATORIMA I SPONZORIMA