2019. GODINA

Cilj programa je osiguravanje provođenja redovnih programa koji će zadovoljiti onaj dio javnih potreba u sportu na području grada Osijeka koje provode članice Zajednice športskih udruga Grada Osijeka
Cilj projekta je poboljšati fizičko zdravlje i emocionalno stanje kod osoba s invaliditetom kroz program terapije pomoću konja.
Cilj projekta je prevencija pojave ovisnosti među djecom i mladima kroz kvalitetno organizirano slobodno vrijeme i aktivnosti
Cilj projekta je Poboljšati psihofizičko stanje osoba s invaliditetom kroz program i provedbu aktivnosti edukacijskih i okupacijskih radionica.
Cilj projekta je smanjiti uzroke i posljedice debljine, kao i važnost njene prevencije, unapređenja zdravlja, poticanja tjelesne aktivnosti da se dovede do smanjenja rizika od niza bolesti koje su usko povezane s prekomjernom tjelesnom masom i debljinom kod djece i mladih
Cilj projekta je osnažiti djecu i mlade s teškoćama u razvoju te osobe s invaliditetom za život u lokalnoj zajednici te im poboljšati kvalitetu života i osvijestiti ih o važnosti okoliša.
Cilj programa je djelotvornija provedba izvaninstitucionalnih mjera za maloljetne počinitelje kaznenih djela usmjerena povećanju socijalne integracije istih, te razvoju pozitivnih životnih stavova i društvenih vrijednosti
Cilj projekta je povećati mogućnosti djeci i mladima da izvan redovitoga odgojno-obrazovnog sustava steknu znanja i vještine koje će biti temeljna podloga za razvoj poduzetničkih aktivnosti djece i mladih
Cilj programa bio je omogućavanje sportsko-rekreacijskih aktivnosti kao izvan odgojno-obrazovne aktivnosti što većem broju djece i mladih, a sve to uz svrhu poboljšanja kvalitete življenja istih
Cilj programa usmjeren je poboljšanje očuvanja i zaštite okoliša kroz zapošljavanje teže zapošljivih skupina

ZAHVALJUJEMO SVIM DONATORIMA I SPONZORIMA