2020. GODINA

Cilj programa je stvoriti poticajno i osnažujuće okruženje djeci s teškoćama u razvoju te njihovim roditeljima u svrhu poticanja razvoja socijalnih vještina te jačanja obiteljske kohezije.
Cilj programa je omogućavanje sportsko-rekreacijskih aktivnosti kao izvan odgojno-obrazovnih aktivnosti što većem broju djece i mladih u svrhu poboljšanja kvalitete življenja istih.
Cilj projekta je povećati mogućnosti mladima da izvan redovitoga odgojno-obrazovnog sustava steknu znanja i vještine koje će biti temeljna podloga za razvoj poduzetničkih aktivnosti mladih.
Cilj projekta je osnažiti djecu u riziku i djecu smještene u sustav socijalne skrbi za nenasilno djelovanje i rješavanje sukoba kroz uključivanje istih u edukativne radionice i aktivnosti usmjerene razvoju pozitivnih životnih stavova i prihvaćanju različitosti.
Cilj projekta je osposobiti izravne korisnike – osobe s intelektualnim teškoćama za rad u konjogojstvu i tako poboljšati njihove mogućnosti zapošljavanja, ekonomsku neovisnost te samostalnost za život.
Cilj projekta je poboljšati fizičko zdravlje i emocionalno stanje djece i mladih s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom kroz program terapije i aktivnosti pomoću konja kroz radionice održavanja i zaštite okoliša.
Projekt “Zatvoreno jahalište za terapijsko jahanje” financirala je Zaklada Novo Sutra iz Vukovara
Cilj programa je osiguravanje provođenja redovnih programa koji će zadovoljiti onaj dio javnih potreba u sportu na području grada Osijeka koje provode članice Zajednice športskih udruga Grada Osijeka
Cilj programa usmjeren je poboljšanje očuvanja i zaštite okoliša kroz zapošljavanje teže zapošljivih skupina
Cilj programa je omogućavanje sportsko-rekreacijskih aktivnosti kao izvan odgojno-obrazovnih aktivnosti što većem broju djece i mladih s teškoćama u razvoju i opće populacije u svrhu poboljšanja kvalitete življenja istih

ZAHVALJUJEMO SVIM DONATORIMA I SPONZORIMA