2021. GODINA

Cilj projekta je osnažiti psihofizičko zdravlje djece i mladih s teškoćama u razvoju te osoba s invaliditetom uz osviještenje o važnosti zaštite okoliša.
Cilj projekta je osigurati dodatne sadržaje usmjerene kvalitetnoj provedbi slobodnog vremena mladih.
Cilj projekta je poboljšati socijalnu integraciju i emocionalno stanje osoba s invaliditetom kroz sudjelovanje u aktivnostima radionica skrbi za terapijske životinje te radionica održavanja i zaštite okoliša.
Cilj programa je omogućavanje sportsko-rekreacijskih aktivnosti kao izvan odgojno-obrazovnih aktivnosti što većem broju djece i mladih u svrhu poboljšanja kvalitete življenja istih.
Cilj programa je stvoriti poticajno i osnažujuće okruženje djeci s teškoćama u razvoju te njihovim roditeljima u svrhu poticanja razvoja socijalnih vještina te jačanja obiteljske kohezije.
Cilj projekta je osigurati podršku roditeljima djece s teškoćama u razvoju u nošenju sa nepredviđenim i stresnim životnim situacijama.
Cilj programa usmjeren je poboljšanje očuvanja i zaštite okoliša kroz zapošljavanje teže zapošljivih skupina
Cilj programa je osiguravanje provođenja redovnih programa koji će zadovoljiti onaj dio javnih potreba u sportu na području grada Osijeka koje provode članice Zajednice športskih udruga Grada Osijeka
Cilj projekta je popularizacija konjičkog sporta te ostvarivanje dodatnog poticaja za uključivanjem što većeg broja djece i mladih u sportsko-rekreativne aktivnosti unutar lokalne zajednice

ZAHVALJUJEMO SVIM DONATORIMA I SPONZORIMA