Saga

Naš Barbie konjić. Zanimljiva haflingerka pravednog karaktera. Kobilica koja voli red, rad i disciplinu. Iako najmanja, u štali vodi „glavnu riječ“ ukoliko ju netko od ostalih konja zadirkuje. Za rad u terapiji je pouzdana te rado surađuje.

ZAHVALJUJEMO SVIM DONATORIMA I SPONZORIMA