Provedba prve godine trogodišnjeg programa „Biti na pravom putu“ privedena kraju

Trogodišnji program 2015 - 3. mj.

1. lipnja 2015. godine obilježen je zaključivanjem prve te otvaranjem druge godine trogodišnjeg programa „Biti na pravom putu“.

U svibnju 2014. godine, u okviru natječaja „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju organizacije civilnog društva“, Udruzi „MOGU“ odobren je trogodišnji program „Biti na pravom putu“.

Navedenim natječajem, raspisanim od strane Ministarstva socijalne politike i mladih, usmjeravalo se na pružanje programske i financijske potpore pružateljima socijalnih usluga s ciljem prevencije institucionalizacije te povećanja socijalnog uključivanja korisnika.

U partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Osijek i Gradom Osijek, Udruga „MOGU“ prijavila je trogodišnji program usmjeren na razvijanje i unaprjeđenje programa društveno korisnog rada za maloljetne počinitelje kaznenih djela pod nazivom „Biti na pravom putu“.

Korisnici ovog Programa maloljetni su počinitelji kaznenih djela s područja Osječko-baranjske županije kojima se, sukladno članku 19. Zakona o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje (NN br. 133/12), dodjeljuje izvršavanje posebne obveze humanitarnog rada u Udruzi.

U provedbi prve godine ovog Programa, kod maloljetnih je počinitelja kaznenih djela zamijećen izvjestan rezultat. Kroz sudjelovanje u projektnim aktivnostima, usmjerenim na razvijanje navika i odgovornosti prema svojim obvezama, korisnici su sveukupno osnažili volju za smanjenjem rizičnog ponašanja. Izvjestan broj istih je, nakon odrađene posebne obveze humanitarnog rada, s Udrugom „MOGU“ potpisao Ugovor o volontiranju.

ZAHVALJUJEMO SVIM DONATORIMA I SPONZORIMA