PODRŽITE NAS

Rad Udruge „MOGU“ možete podržati kroz materijalnu i financijsku pomoć ili volonterski rad;

  • donacijom hrane i ostalih potrepština za brigu konja
  • donacijom konjske opreme
  • donacijom alata i ostalog materijala za održavanje objekata i prostora Udruge
  • radom na održavanju objekata i prostora
  • sudjelovanjem u provedbi terapijskih programa (volonterski rad, stručna pomoć)
  • angažmanom pri prikupljanju financijskih sredstava i donacija
  • novčanom donacijom na IBAN: HR56 23400091100144121, Privredna banka Zagreb d.d.

ZAHVALJUJEMO SVIM DONATORIMA I SPONZORIMA