Uspješna realizacija programa

Fotografija (10)

U svibnju 2017. godine uspješno je završen trogodišnji program „Biti na pravom putu“ odobren od strane Ministarstva za demografiju, obitelji, mlade i socijalnu politiku u sklopu natječaja „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju organizacije civilnog društva“.

Osnovni cilj programa bio je usmjeren djelotvornijoj provedbi izvaninstitucionalnih mjera za maloljetne počinitelje kaznenih djela, koji su u Udrugu „MOGU“ bili upućeni od strane Centra za socijalnu skrb Osijek na izvršavanje posebne obveze humanitarnog rada.

Program je trajao od 1. lipnja 2014. do 31. svibnja 2017. godine, a provodio se u partnerstvu s Gradom Osijekom i Centrom za socijalnu skrb Osijek.

U navedenom razdoblju u programu je sudjelovalo ukupno 101 mladih počinitelja kaznenih djela.

Provedbom programa prvenstveno se željelo istima, uz samo odrađivanje posebne obveze humanitarnog rada, pružiti mogućnost stjecanja novih pozitivnih iskustava koja će utjecati na promjenu njihovog razmišljanja i stavova, usvajanje pravih životnih vrijednosti, te istovremeno doprinijeti i smanjivanju neprimjerenog ponašanja.

Također, aktivnosti programa bile su usmjerene i na podizanje razine svijesti korisnika o važnosti doprinosa lokalnoj zajednici kroz uključivanje u volonterski rad organizacija civilnoga društva, a upravo najbolji primjer uspješnosti programa je broj mladih koji su nakon odrađene mjere društveno korisnog rada ostali volontirati u Udruzi te samim time služiti kao pozitivan primjer svojim vršnjacima.

ZAHVALJUJEMO SVIM DONATORIMA I SPONZORIMA